Ve společnosti SaS Consulting se zabýváme efektivitou dopravně logistických procesů. Veškeré aktivity směřujeme k poznání současného stavu logistických procesů a navrhování optimálních řešení, která povedou ke zlepšení jejich efektivity. Chceme být strategickým partnerem, který přináší přidanou hodnotu v podobě skvěle fungující logistiky, optimalizace nákladů a s tím spojené zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů.

Ve svém působení vycházíme z více než dvacetiletých zkušeností v oblasti dopravních logistických služeb, zejména ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a spedici.

Naším prvotním úkolem je provést analýzu současného stavu logistických procesů a celého systému. Objektivně jej posoudit, vyhodnotit, popsat nalezená úzká místa a navrhnout nejvhodnější řešení pro jejich odstranění s přihlédnutím k potřebám daného zákazníka.

V další fázi dochází k samotné implementaci navrhovaných řešení. Vždy volíme postupy, které neohrozí běžnou činnost firmy, příp. minimalizují možné negativní dopady v průběhu zavádění změn. Současně jsou do procesu zapojováni vybraní zaměstnanci firmy, pro které je to nezbytné z hlediska převzetí a používání těchto postupů v budoucnu.

Součástí našich služeb je samozřejmě i zpětné vyhodnocení a měření efektivity zavedených změn.

Výsledkem je Vaše úspora v nákladech a čase, uvolnění kapacit a odstranění prodlev v celém logistickém procesu.


SIKORA & SIKORA, spol. s r.o.

náměstí Svobody 527/514
739 61 Třinec